Georeport Praha

Prices 2019 - Georeport Praha, Cenové mapy, V současnosti platí 7 cenových map stavebních pozemků vydaných a zpracovaných ve smyslu zákona o oceňování majetku..