Aleksey Muradov

Prices 2019 - Aleksey Muradov, Azərbaycan mədəniyyəti - vikipediya, Daş dövrünə aid azıx mağarasında quruçay mədəniyyəti, aşel mədəniyyəti və mustye mədəniyyəti dövründə yaşayış olduğu müəyyən edilmişdir. Çoxtəbəqəli azıx paleolit düşərgəsinin orta aşel mədəniyyətinə aid təbəqəsindən tapılmış ibtidai insana məxsus olan çənə fiziki tipinə görə sinantrop tipli insanla neandertal adamı arasında keçid ..